Europese projecten

Biodiversiteit stopt niet aan de grens!

 

Op 1 oktober 2016 ging het Europese Interreg V-project Tous Eco-Citoyens! (Iedereen Eco-Burger) - kortweg TEC! - van start.

Binnen dit 3 jaar lopende, grensoverschrijdende project slaan 13 Vlaamse, Waalse en Franse partners de handen in elkaar. Samen zullen we een grensoverschrijdende strategie ontwikkelen én tot uitvoering brengen om de biodiversiteit in de grensregio te versterken. Biodiversiteit stopt immers niet aan de grens!

Hiervoor zullen 10 actieplannen opgemaakt en tot uitvoering gebracht worden: 7 kenmerkende soorten en 3 typische leefgebieden (habitats) werden geselecteerd als symbool voor de biodiversiteit in de Frans-Belgische grensregio.  

 

De 7 kenmerkende soorten zijn:

     Ringmus (© Wim Duran) 

   Kamsalamander (© Bram Conings)

    Geelgors (© Shutterstock) 

    Eikelmuis (© Bram Conings)

    Kiekendieven - Bruine kiekendief (© Rik Clicque)

   Steenuil (© Rik Clicque)

    Blauwborst (© Rik Clicque)

 

3 kenmerkende leefgebieden (habitats):

- heggenlandschap en hagen

- akkerranden en beekkanten

- boomgaarden, houtkanten en ruigtes

 

Doelstelling van het project is om iedereen bewust te maken van de grensoverschrijdende biodiversiteit én actief te laten meewerken aan het behoud en de versterking ervan in de Frans-Belgische grensregio. Want iedereen kan z’n steentje bijdragen. Kortom, iedereen eco-burger!

 

Meer info: http://tous-eco-citoyens.over-blog.com/

Facebook: https://www.facebook.com/Tous-Eco-Citoyens-1748360025435829/

 

Het project TEC! ging van start in oktober 2016 in het kader van het Europese programma Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen en geniet de ondersteuning van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), met cofinanciering van de Provincie West-Vlaanderen.