Wat doen we?

Samen met alle inwoners van het platteland werken we aan een duurzaam landschap: we planten hagen, bomenrijen en boomgaarden, graven poelen, knotten bomen, enz. Deze ingrepen zorgen ervoor dat enkele unieke planten- en diersoorten, zoals de kamsalamander en de bruine kiekendief, zich hier opnieuw thuis voelen. Dit draagt bij tot een streek waar het aangenaam wonen en leven is. 

Daarnaast organiseren we geregeld cursussen, vormingen en allerlei activiteiten rond en in het landschap. Zo geven we jong en oud de mogelijkheid om het landschap te ontdekken, te beleven en er bewust mee om te gaan